Felhasználási Feltételek - ÁSZF

Általános tudnivalók

A www.kalandkereso.hu domain név alatt futó Kalandkereső.hu oldal a NET INNOVATION Kft. tulajdona.

A www.kalandkereso.hu oldalon található tartalmak, márkanév, kalandleírások, logó, arculati elemek a Kalandkereső.hu és ezzel együtt a NET INNOVATION Kft. tulajdona. Tartalom átvétel kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges.

Az oldalon található kalandcsomagokat, melyet kalandutalvány formájában lehet megvásárolni a szolgáltató partner állítja össze. A csomagok több, önálló szolgáltató egymástól eltérő szolgáltatását tartalmazza. A szolgáltatásokat leszervezését nem a Kalandkereső.hu és ezzel együtt a NET INNOVATION Kft. nyújtja.

Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője önhibáján kívül nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, úgy lehetősége van új időpontot egyeztetni a szolgáltatóval vagy azonos értékű más szolgáltatásra átváltani azt.

Szolgáltató adatai

NET INNOVATION Kft. adatai:
Székhely: 3535 Miskolc Csendes utca 44
Adószám:23999743-2-05
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-80624521 (ERSTE Bank)
A cég statisztikai számjele: 23999743-7911-113-05

Szolgáltatási információk

NET INNOVATION Kft. lehetősége szerint törekszik arra, hogy minden esetben aktuális információ jelenjen meg a www.kalandkereso.hu oldalon. A www.kalandkereso.hu oldalon található információk naponta változhatnak. A szolgáltatás részletes programját, felhasználási menetét a szolgáltató partnerrel kell egyeztetni a vásárlást követően. A www.kalandkereso.hu oldalon található kaland képek csak illusztrációk.

Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatás igénybe vételére jogosult személy köteles betartani a szolgáltatások nyújtója által meghatározott szabályokat. Néhány szolgáltatás kapcsán különleges szabályokkal is találkozhatunk, melyek betartása, illetve a feltételeknek történő megfelelés alapvető a szolgáltatás igénybe vétele szempontjából (életkorkor, öltözködési előírások, egészségi állapot, súly, magasság stb.).

Szolgáltatások foglalása

A www.kalandkereso.hu oldalon található kalandutalványokat a szolgáltatások megvásárlása után lehetséges felhasználni. Megvásárolni webáruházon keresztül lehetséges. A szolgáltatások felhasználási időpontját a szolgáltatóval kell leegyeztetni. Amennyiben a szolgáltatásra jogosult a visszaigazolt szolgáltatási időpontban nem jelenik meg a szolgáltatás helyszínén, illetve amennyiben a szolgáltatáshoz szükséges feltételeknek önhibájából fakadóan nem felel meg és ezért nem lehetséges a szolgáltatás igénybevétele, úgy a kalandutalvány érvényességét veszti. Ezekben az esetekben nem lehetséges alternatív időpont, új szolgáltatási dátum kijelölése, illetve nincs mód az utalvány árának visszatérítésére sem. A szolgáltatások lefoglalása nem lehetséges közvetlenül a szolgáltatást nyújtójával. A Kalandereső.hu oldalon kívüli szolgáltatóval egyeztetés esetén NET INNOVATION Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltatás igénybevételének időpontját napokkal a felhasználás előtt jelezni kell a szolgáltató felé. NET INNOVATION Kft. nem vállal semmilyen garanciát, hogy a megadott napon a kiválasztott szolgáltatás elérhető, igénybe vehető e. A szolgáltatás megrendelésekor kapott kalandutalványt minden esetben nyomtatott formában át kell adni a szolgáltatónak a felhasználás napján, a szolgáltatás csak így vehető igénybe. A kalandutalvány a megrendeléstől számított 6 hónapig érvényes, ez azt jelenti, hogy eddig kell időpontot egyeztetni a szolgáltatóval. A tényleges felhasználás több lehet, mint 6 hónap.

Kalandutalvány érvényesítése, érvényessége

A kalandutalvány kizárólag az utalványon található azonosítókóddal együtt érvényes. A kód azonosítja a megrendelt szolgáltatást, ezzel lehetséges a szolgáltatás igénybevétele. Az utalványon található érvényességi idő, a szolgáltatóval történő időpont egyeztetést jelenti. A dátum lejárta után a kalandutalvány érvényessége megszűnik és nincs mód a vételár visszatérítésre sem.

Elállás, visszatérítés, panasz, reklamáció

A megvásárolt kalandutalvány a megrendelésétől illetve átvételétől számított 30 napon belül lehet élni az elállási joggal. Ebben az esetben Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni Kalandkereső.hu-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles a szolgáltatótól  írásbeli megerősítést kérni, hogy a Felhasználó által megjelölt azonosítószámú utalvány még nem került felhasználásra, egyúttal az utalvány befogadását a szolgáltatónak megtiltani. Amennyiben a szolgáltató írásban megerősíti, hogy az érintett utalványt még nem használták fel, a Kalandkereső.hu azonnal érvényteleníti és a szolgáltató értesítése kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles visszautalni a Felhasználónak az érvénytelenített utalvány  vételárát. Néhány szolgáltatás kapcsán a szolgáltatás nyújtója törölheti a szolgáltatást a megjelölt napon (pl. időjárástól függő szolgáltatások esetén). Ebben az esetben az utalvány tulajdonosa jogosult az új időpontban történő szolgáltatásra, illetve az utalvány beváltható egy másik, azonos értékű szolgáltatásra. A meghiúsult szolgáltatás kapcsán felmerült egyéb költségek (pl. utazás) visszatérítése nem lehetséges NET INNOVATION Kft. által.
A szolgáltatás kapcsán felmerülő panasz, reklamáció a szolgáltatás nyújtójánál lehetséges. Információs jelleggel lehetőség van panaszt jelenteni a info@kalandkereso.hu email címen. A panaszok kezelése kapcsán mindent megteszünk, hogy azok ügyfeleink számára kedvező megoldással záruljanak.

Általános Szabályok

A NET INNOVATION Kft. által üzemeltetett www.kalandkereso.hu oldal alatt közvetített szolgáltatások nyújtói, mint önálló jogi személyek, felelősek a szolgáltatásokat igénybe vevők egészségi állapotának megőrzéséért és a törvény által megkövetelt biztonsági előírások betartásáért. NET INNOVATION Kft. kizár minden felelősséget a szolgáltatások igénybe vétele során bekövetkező bárminemű sérülés, betegség, károkozás kapcsán. A Kalandkereső.hu kalandutalvány megvásárlója, tulajdonosa, jogosultja elfogadja jelen dokumentumban, ASZF-ben szereplő feltételeket és mentesíti NET INNOVATION Kft.-t bárminemű felelősség alól, mely a szolgáltatások igénybe vétele során esetlegesen bekövetkező kárból, sérülésből fakadhatnak.